How to Find Us

St Martins House Conference Centre is located in the heart of the historic Cathedral Quarter in the City of Leicester and is the perfect venue for meetings, conferences, weddings and events. 
 
  • 10 minute walk from Leicester Train Station
  • 1 hour and 7 minutes by train from London St Pancras
  • 20 minute drive from M1 intersection with the M69
  • East Midlands Airport 15.8 miles
  • Birmingham Airport 28 miles
 
 

From the South

Leicester is located just off the M1. Exit the M1 at Junction 21 sign posted M69 and Leicester. Follow signs for A5460 heading towards Leicester City Centre. Follow for approx 3 miles and follow signs for Castle Gardens and Highcross. Arrive at St Nicholas Circle, there is an NCP car park at St Nicholas Circle should you wish to park there, it is located in the centre of St Nicholas Circle next to the Holiday Inn. Take the 3rd exit around St Nicholas Circle roundabout, onto Peacock Lane. St Martins House Conference Centre is located first on your left. We have parking on site, please contact us on 0116 261 5200 to discuss your parking requirements.
 

From the North

Leicester is located just off the M1. Exit the M1 at Junction 22 and join the A50. Follow the A50 for approx 8 miles, then follow signs for Vaughan Way then follow signs for the A47. You will arrive at a junction with Highcross straight ahead. Take the left lane to avoid the underpass which leads up to St Nicholas Circle and the Holiday Inn hotel. Take the left lane and follow onto Peacock Lane. St Martins House Conference Centre is located first on your left. We have parking on site, please contact us on 0116 261 5200 to discuss your parking requirements.
 

Arriving by Train

Leicester is on the East Midlands Mainline route and takes approx 1hr 10min from London St Pancras. A taxi from the station will take approx 10 minutes. We are a 15 minute easy walk from the station. You can also take the new FREE Hop! electric bus service launched on 3rd April 2023, looping the City Centre and taking 10 minutes from Leicester Train Station to St Nicholas Circle (St Martins House). Operating every 10 minutes Monday to Saturday (excluding bank holidays) from 8am to 6pm.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

St Martins House,
7 Peacock Lane,
Leicester,
LE1 5PZ,
United Kingdom

Điện Thoại

0116 261 5200

Email

hello@stmartinshouse.com

Gọi Chúng Tôi

0116 261 5200

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách