Customer Service Award for February

Great customer service is at the heart of everything we do at St Martins House Conference Centre and St Martins Lodge.
 
We are pleased to announce that the winner of our Customer Service Employee of the Month for February is Nigel Bromfield.
 
As Night Concierge, Nigel has demonstrated excellent customer service through his professionalism, helpfulness and ensuring guests have a great experience when staying at St Martins Lodge.
 
Nigel was presented with a certificate and a £50 Love2Shop gift card from Business Director, Nigel Jobson.
 
Congratulations Nigel!

Liên Hệ

Địa chỉ

St Martins House,
7 Peacock Lane,
Leicester,
LE1 5PZ,
United Kingdom

Điện Thoại

0116 261 5200

Email

hello@stmartinshouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0116 261 5200

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách